Home

Informatie over Radio501

Info Radio501


RADIO501 = JOUW RADIO, JOUW MUZIEK, ECHTE MUZIEKRadio501 is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een team met alleen vrijwilligers.
Radio501 biedt  een platform voor onbekend en opkomend talent. Een springplank naar regionale en landelijke bekendheid. Veel jonge muzikanten hebben hiervan al gebruik gemaakt.

De Stichting Radio501 heeft ten doel om onbekend/opkomend muzikaal/cultureel talent een podium te bieden om hun muziek/kunst voor het voetlicht te brengen.
Radio501 tracht haar doel te bereiken door middel van radio-uitzendingen via audio-streaming (broadcasting via internet) en toekomstige nieuwe media en door het organiseren van/participeren bij muzikale/culturele festivals/evenementen.
Radio501 stimuleert onbekend talent door hun muziek ten gehore te brengen en daar informatie over te geven in de programma’s op Radio501.
Radio501 is continue op zoek naar muziek die met liefde wordt gemaakt maar (nog) niet te horen is op de reguliere radio.
De medewerkers van Stichting Radio501 zijn toegewijde muziekliefhebbers met een eigen kijk op muziek en radiomaken. De medewerkers zijn 24/7 bezig om de luisteraar in contact te brengen met nieuwe muziek. Dit wordt afgewisseld met het beste uit vijftig jaar popgeschiedenis.

Scherp, fris, uitdagend, onderzoekend en analyserend zullen de 501 DJ’s hun programma’s zo maken dat de luisteraar zich écht betrokken voelt.